Aktiv Regnskap Aktiv regnskap logo

Inger Ulfsnes- Autorisert regnskapsfører

Utdannelse:
2-årig handelsskole
20 vekttall ved distriktshøgskolen i Molde.

Praksis:
Startet i bransjen i 1979. 
Fører i dag regnskap for: Aksjeselskap, NUF, DA, enkeltpersonsforetak, ”samvirkelag”,gårdbrukere og lag/organisasjoner. Har også administrative oppgaver.

ansatt2

inger@aktivregnskap.com
Tlf. 40 00 60 44

 

Birgit Hjelen - Autorisert regnskapsfører

Utdannelse:
Artium (samfunnsfaglinje)
1-årig handelsskole
32 vekttall ved distriktshøgskolen i Molde og BI

Praksis:
Startet i bransjen i 1983.
Fører i dag regnskap for: Aksjeselskap, NUF, enkeltpersonforetak og lag/ organisasjoner. Har også administrative oppgaver.

ansatt1

birgit@aktivregnskap.com
Tlf. 45 26 73 93

 

Ingrid Anne Langholm - Regnskapsmedarbeider

Utdannelse:
3-årig handelsskole
10 vekttall Privatøkonomi m/jus ved BI
 
Praksis:
Allsidig praksis innenfor handel og kontor. Startet i regnskapsbransjen i 2004.
Fører i dag regnskap for: Aksjeselskap, enkeltpersonforetak og lag/ organisasjoner.


                
 ansatt3

ingridanne@aktivregnskap.com
Tlf. 45 27 33 89

Åshild Ulfsnes - Autorisert regnskapsfører

Utdannelse:
1-årig handelsskole
40 vekttall ved distriktshøgskolen i Molde og BI

Praksis:
Startet i bransjen i 1983
Fører i dag regnskap for: Aksjeselskap, Ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og lag/organisasjoner.

aashildUlfsnes.jpg

ashild@aktivregnskap.com
Tlf. 45 22 94 63