Aktiv Regnskap Aktiv regnskap logo

Litt historie:

Aktiv Regnskap er et resultat av krisen som oppsto i oppdrettsnæringa på slutten av 80-tallet. Forløperen for Aktiv Regnskap, AS Sjøfor, drev med salg av for og utstyr til oppdrettsnæringa, men ble påført store tap pga krisen.  For at vi skulle beholde arbeidsplassene våre, måtte vi tenke nytt. Vi gikk da ut til bedrifter i  nærmiljøet og tilbydde regnskapstjenester. Dette lykkes vi med og er nå 4 ansatte som jobber med regnskap på heltid. Vår kundekrets strekker seg nå langt utover Aure kommune.

 

I april 2013 flyttet vi inn i nye kontorer i Gammelbrannstasjon i Aure sentrum.


Andre leietakere i Gammelbrannstasjon er:

  

Gammelbrannstasjon

-Sagli Elektro AS www.saglielektro.no
-Nordmøre Revisjon AS www.nordmore-revisjon.no
-Norway Events AS www.toppidrettsveka.no 
-Capitech AS
 www.capitech.no
-Stafo www.stafo.no 
-Aure Næringsforum www.aureforum.no
-Nordmøre Osteopati www.nordmore-osteopati.no
-SL Maskin AS www.slmaskin.no
-Rent & Pent AS www.rentpentaure.no
-Aure Idrettslag www.aure-il.org
-Nordvestnytt AS www.nvnytt.no

Gjennom fellesskap med de andre leietakerne,
drar vi nytte av hverandre.